Realizētie projekti

z/s Līgo 1ha siltumnīcas būvniecība

z/s ’’Līgo’’, Lielplatones pag., Jelgavas novads


Pasūtītājs: z/s ’’Līgo’’

Darbu apjoms: Jaunbūve, pilna siltumnīcas montāža ieskaitot visu konstrukciju, elektroinstalāciju, apkures, ventilācijas, ūdensapgādes, lietus un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas montāžas uzstādīšana, regulēšanas, pārbaudes un palaišanas darbi, kā arī siltumnīcas tehnoloģisko rasējumu sagatavošana

Izpildes termiņš: 2016.gads

Dalīties: