Realizētie projekti

Salaspils 1.vidusskolas 4.korpusa ar peldbaseinu izbūve

Ceru iela 1, Salaspils


Pasūtītājs: SIA ’’Modus būve’’

Darbu apjoms: Fasādes izbūves darbi.

Izpildes termiņš: 2017.gads

Dalīties: