Realizētie projekti

Nacionālās bibliotēkas fasādes un jumta izbūve

Latvijas Nacionālā bibliotēka


Pasūtītājs: SIA ’’Skonto Plan Ltd’’

Darbu apjoms: Speciālo konstrukciju fasādes un jumta darbi.

Izpildes termiņš: 2016.gads

Dalīties: